ભૌતિક વિજ્ઞાન

ભૌતિક વિજ્ઞાન અવકાશને વાદળી રંગ પ્રકાશના પ્રકીર્ણનને આભારી છે. લઘુર્દષ્ટિ ખામીમાં માઈનસ

મુગલ યુગ

મુગલ યુગ Ø  બાબર (1526 – 1529) મૂળ નામ – ઝાહિરૂદ્દિન મુહમ્મદ બાબર

સોલંકી યુગ

સોલંકી યુગ     મૂળરાજ પ્રથમ (ઈ.સ 942-997) ગુજરાતમાં સોલંકીવંશનો સ્થાપક મૂળરાજ